Băng Keo Thể Thao

30.000 

Loại 5cm/30k 1 cuộn

Loại 3cm/25k 1 cuộn

Mua 5 cuộn tặng 1 cuộn