Giày đá banh Nike Mercuria Vapor X TF

  • Cổ chun ôm chân
  • Da mềm thoáng khí
  • Tặng kèm túi rút